Home Contact
Massages Massage en kanker Cursussen Prijzen Over Helder
Tijdens de behandeling

Een ernstige ziekte heeft bezit genomen van uw lichaam. De behandeling met chemotherapie, bestraling of hormoontherapie is zwaar, zowel lichamelijk als geestelijk. De stress die dit teweeg brengt, geeft kramp en blokkades in het lichaam en kan het genezingsproces belemmeren. Een massage bij Helder lichaam & geest, gebaseerd op de Thaise massage, biedt geen genezing, maar kan u wel ontspanning en verlichting geven.

Wat doet massage?
Uit onderzoek is gebleken dat massage de bijwerkingen van chemotherapie, hormoontherapie en bestraling kan verminderen. Massage ontspant en kan pijnstillend werken. Bovendien ervaren mensen de massage als zeer prettig. Even geen infusen, injecties en andere medische handelingen, maar positieve en liefdevolle aanraking. Dat doet heel veel.

Hoe gaat de massage?
Misschien wordt uw hele lichaam gemasseerd, beginnend bij de voeten en eindigend bij het hoofd. Maar is dat te intensief, dan kunt u ook in overleg met Estelle kiezen voor alleen een voetmassage en/of een massage van hoofd en handen. Dit hangt af van wat u prettig vindt, waar in uw lichaam de ziekte zit en in welke behandelfase u zit. Estelle Smits bespreekt dit uitgebreid met u voor de eerste massage in een intakegesprek. U vertelt dan welke klachten, wensen en verwachtingen u heeft. Ook krijgt u uitleg over de massage. Op basis van al deze informatie stelt Estelle Smits een massageplan op.
Tijdens de massage ligt u op een massagetafel, een mat of zit u op een stoel. Dit hangt af van uw klachten en lichamelijke conditie.
De massage duurt 15 tot 60 minuten, afhankelijk van hoe u op de massage reageert.

Voor meer informatie over de massages klik hier.

Tijdens het herstel van kanker | Wanneer herstel niet meer mogelijk is


Vorige pagina